PROCAD

Data Spółka Wydarzenie
29 lipca 2022 PROCAD Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
5 lipca 2022 PROCAD Dzień wykupu akcji spółki przez Jarosława Jarzyńskiego, Janusza Szczęśniaka, Macieja Horeczego oraz Pawła Kowalskiego po cenie 2,50 zł za akcję.
30 czerwca 2022 PROCAD ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2021r.
30 czerwca 2022 PROCAD Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
26 maja 2022 PROCAD Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
28 kwietnia 2022 PROCAD Publikacja raportu za 2021 rok.
26 kwietnia 2022 PROCAD NWZA ws. zmiany wynagrodzeń członków RN, wycofania z obrotu akcji spółki dopuszczonych do obrotu GPW oraz wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
6 grudnia 2021 PROCAD Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,10 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Jarosław Jarzyńskiego, Janusza Szczęśniaka, Pawła Kowalskiego, Macieja Horeczego.
1 grudnia 2021 PROCAD Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Jarosław Jarzyńskiego, Janusza Szczęśniaka, Pawła Kowalskiego, Macieja Horeczego z 1,80 zł na 2,10 zł za sztukę.
30 listopada 2021 PROCAD NWZA ws. ogłoszonego przez porozumienie akcjonariuszy wezwania do zapisywania się na wszystkie pozostałe akcje spółki.
5 listopada 2021 PROCAD Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
4 listopada 2021 PROCAD Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,80 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Jarosław Jarzyńskiego, Janusza Szczęśniaka, Pawła Kowalskiego, Macieja Horeczego.
27 sierpnia 2021 PROCAD Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
15 maja 2021 PROCAD ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2020 r.
14 maja 2021 PROCAD Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
29 marca 2021 PROCAD Publikacja raportu za 2020 rok.
30 października 2020 PROCAD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
21 października 2020 PROCAD NWZA ws. przyjęcia programu skupu akcji własnych oraz przeznaczenia na ten cel środków pozostających na funduszu rezerwowym utworzonym w celu przeprowadzenia skupu akcji własnych ustanowionego uchwałą ZWZ z 9 lipca 2020 roku.
17 września 2020 PROCAD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
29 czerwca 2020 PROCAD ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019r.
15 maja 2020 PROCAD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
30 marca 2020 PROCAD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
31 października 2019 PROCAD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
29 sierpnia 2019 PROCAD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
28 maja 2019 PROCAD ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2018r.
14 maja 2019 PROCAD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
29 marca 2019 PROCAD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
9 listopada 2018 PROCAD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
23 sierpnia 2018 PROCAD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
11 czerwca 2018 PROCAD ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2017r.
14 maja 2018 PROCAD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
30 marca 2018 PROCAD Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
9 listopada 2017 PROCAD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
29 sierpnia 2017 PROCAD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
29 maja 2017 PROCAD ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2016r.
12 maja 2017 PROCAD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
31 marca 2017 PROCAD Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
9 listopada 2016 PROCAD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
29 sierpnia 2016 PROCAD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
8 czerwca 2016 PROCAD ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2015r.
12 maja 2016 PROCAD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 PROCAD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
6 listopada 2015 PROCAD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
28 sierpnia 2015 PROCAD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
29 maja 2015 PROCAD Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
12 maja 2015 PROCAD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
12 maja 2015 PROCAD Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
11 maja 2015 PROCAD Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
29 kwietnia 2015 PROCAD ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2014r.
17 marca 2015 PROCAD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
7 listopada 2014 PROCAD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 PROCAD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
9 czerwca 2014 PROCAD Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
23 maja 2014 PROCAD Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
21 maja 2014 PROCAD Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
15 maja 2014 PROCAD ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
14 maja 2014 PROCAD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
17 marca 2014 PROCAD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
8 listopada 2013 PROCAD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 PROCAD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
11 lipca 2013 PROCAD Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
26 czerwca 2013 PROCAD Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
24 czerwca 2013 PROCAD Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
14 czerwca 2013 PROCAD ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2012r. i wskazania dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
14 maja 2013 PROCAD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
21 marca 2013 PROCAD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
7 grudnia 2012 PROCAD NWZA ws. skupionych akcji własnych.
12 listopada 2012 PROCAD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
30 sierpnia 2012 PROCAD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
12 czerwca 2012 PROCAD WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2011 rok.
14 maja 2012 PROCAD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
19 marca 2012 PROCAD Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
14 listopada 2011 PROCAD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
5 października 2011 PROCAD Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland i WIG-informatyka.
31 sierpnia 2011 PROCAD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
8 czerwca 2011 PROCAD Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
20 maja 2011 PROCAD Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
18 maja 2011 PROCAD Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
16 maja 2011 PROCAD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
28 kwietnia 2011 PROCAD WZA
20 marca 2011 PROCAD Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
7 grudnia 2010 PROCAD NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki.