EUIMPLANT

Data Spółka Wydarzenie
7 kwietnia 2015 EUIMPLANT Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
14 listopada 2014 EUIMPLANT Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 EUIMPLANT Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
8 lipca 2014 EUIMPLANT ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia starty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
15 maja 2014 EUIMPLANT Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
20 marca 2014 EUIMPLANT Publikacja raportu za 2013 rok.
14 listopada 2013 EUIMPLANT Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
29 sierpnia 2013 EUIMPLANT Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
26 czerwca 2013 EUIMPLANT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym w 2012, scalenia akcji oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru.
15 maja 2013 EUIMPLANT Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
20 marca 2013 EUIMPLANT Publikacja raportu za 2012 rok.
9 stycznia 2013 EUIMPLANT NWZA ws. zniesienia uprzywilejowania akcji serii B i zmiany statutu, określenia wysokości kapitału docelowego oraz zmiany w składzie RN.
14 listopada 2012 EUIMPLANT Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
28 września 2012 EUIMPLANT Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
26 września 2012 EUIMPLANT Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E.
25 września 2012 EUIMPLANT Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
17 września 2012 EUIMPLANT NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
31 sierpnia 2012 EUIMPLANT Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
22 sierpnia 2012 EUIMPLANT NWZA ws. wyrażenia zgody na emitowanie obligacji oraz zmian w statucie.
23 lipca 2012 EUIMPLANT Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
20 czerwca 2012 EUIMPLANT WZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym w 2011.
12 czerwca 2012 EUIMPLANT Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii E.
30 maja 2012 EUIMPLANT Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii E.
15 maja 2012 EUIMPLANT Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
23 kwietnia 2012 EUIMPLANT Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
20 marca 2012 EUIMPLANT Publikacja raportu za 2011 rok.
12 marca 2012 EUIMPLANT NWZA ws. emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji zamkniętej z prawem poboru, zmiany statutu oraz powierzenia RN zadań Komitetu Audytu.
14 listopada 2011 EUIMPLANT Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 EUIMPLANT Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
27 czerwca 2011 EUIMPLANT WZA
16 maja 2011 EUIMPLANT Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
28 kwietnia 2011 EUIMPLANT Publikacja raportu za 2010 rok.
31 marca 2011 EUIMPLANT Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
29 marca 2011 EUIMPLANT Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, C i D.
28 marca 2011 EUIMPLANT Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
14 lutego 2011 EUIMPLANT Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
4 listopada 2010 EUIMPLANT NWZA
20 września 2010 EUIMPLANT Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
17 września 2010 EUIMPLANT Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.