MED

Data Spółka Wydarzenie
26 lipca 2016 MED Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC, na wniosek spółki.
16 maja 2016 MED Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
5 maja 2016 MED NWZA ws. przywrócenia wszystkim akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz zmiany statutu.
12 kwietnia 2016 MED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
31 marca 2016 MED Dzień wykupu akcji spółki przez Neuca Med Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością po cenie 6,00 zł za akcję.
24 marca 2016 MED Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
15 lutego 2016 MED Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
17 listopada 2015 MED Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
12 listopada 2015 MED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
26 października 2015 MED NWZA ws. odwołania ze składu RN, powołania do RN, wynagrodzenia RN, przystąpienia do grupy kapitałowej NEUCA oraz przyjęcia regulaminu grupy kapitałowej NEUCA i zmiany statutu.
4 września 2015 MED NWZA ws. powołania do RN.
12 sierpnia 2015 MED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
25 czerwca 2015 MED ZWZA ws. m.in. podziału zysku w kwocie 49.884,76 zł za rok 2014 oraz połączenia Emitenta ze spółkami MEDICA PRO FAMILIA Sp. z o.o. oraz MEDICA PRO FAMILIA Sp. z o.o. S.K.A., w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.
27 maja 2015 MED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
12 maja 2015 MED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 MED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
12 listopada 2014 MED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
11 sierpnia 2014 MED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
26 czerwca 2014 MED ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
27 maja 2014 MED Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
12 maja 2014 MED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
26 marca 2014 MED NWZA ws. powołania członków RN oraz zmiany statutu.
10 lutego 2014 MED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
12 listopada 2013 MED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
12 sierpnia 2013 MED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
26 czerwca 2013 MED ZWZA ws. m.in. pokrycia straty w kwocie 11.883,26 zł za rok 2012.
29 maja 2013 MED Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
13 maja 2013 MED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
8 kwietnia 2013 MED NWZA ws. zmian w statucie, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
13 lutego 2013 MED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
29 stycznia 2013 MED Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
25 stycznia 2013 MED Debiut spółki na NC.