URLOPYPL

Data Spółka Wydarzenie
17 stycznia 2014 URLOPYPL Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z jej przejęciem przez spółkę FON S.A.
12 grudnia 2013 URLOPYPL Zawieszenie obrotu akcjami na wniosek spółki. Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
29 listopada 2013 URLOPYPL NWZA ws. m.in. połączenia ze spółkami: FON S.A. z siedzibą w Płocku, Stark Development S.A. z siedzibą w Chorzowie, ATLANTIS Energy S.A. z siedzibą w Płocku oraz FON Ecology S.A. z siedzibą w Płocku, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz URLOPY.PL sp. z o.o.
13 listopada 2013 URLOPYPL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
13 sierpnia 2013 URLOPYPL Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
26 czerwca 2013 URLOPYPL ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2012.
14 maja 2013 URLOPYPL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
20 marca 2013 URLOPYPL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
13 lutego 2013 URLOPYPL Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 URLOPYPL Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 URLOPYPL Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
28 czerwca 2012 URLOPYPL WZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego wyniku za rok 2011.
14 maja 2012 URLOPYPL Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
16 marca 2012 URLOPYPL Publikacja raportu za 2011 rok.
14 lutego 2012 URLOPYPL Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
25 stycznia 2012 URLOPYPL NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 listopada 2011 URLOPYPL Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
29 sierpnia 2011 URLOPYPL Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.
12 sierpnia 2011 URLOPYPL Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
27 czerwca 2011 URLOPYPL WZA
13 maja 2011 URLOPYPL Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
10 maja 2011 URLOPYPL Dzień ustalenia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C.
4 maja 2011 URLOPYPL Dzień ustalenia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii B.
20 marca 2011 URLOPYPL Publikacja raportu za 2010 rok.
11 marca 2011 URLOPYPL NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie.
14 lutego 2011 URLOPYPL Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
13 stycznia 2011 URLOPYPL Po zakończeniu sesji spółka powróci w skład indeksu NCIndex.
12 stycznia 2011 URLOPYPL Ostatni dzień zawieszenia obrotu akcjami w związku ze zmianą ich wartości nominalnej. Scalenie akcji w stosunku 36:1.
31 grudnia 2010 URLOPYPL Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
23 grudnia 2010 URLOPYPL Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej. Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
18 listopada 2010 URLOPYPL NWZA