Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 28 czerwca 2012

EUROCASH EUR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
KGHM KGH GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
TAURONPE TPE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,31 zł na akcję.
8FORMULA 8FO NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej.
AFHOL AFH NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
AITON AIT NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,74 zł na akcję.
ALKAL ALK NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
ALTERCO ALT GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
ALUMAST ALU NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
APLITT API GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
AQUABB AQU NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję.
AQUAPOZ AQA NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
ARCTIC ATC GPW WZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2011, obniżenia kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu umorzenia oraz upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych.
ASSECOSEE ASE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,36 zł na akcję.
ATENDE ATD GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011 oraz przeznaczeniu niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy.
BALTICON BLT NC WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011, zmiany podziału akcji serii A na poszczególne serie oraz zatwierdzenia list osób uprawnionych do objęcia warrantów serii A.
BARLINEK BRK GPW WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy.
BGSENERGY BGS NC WZA ws. m.in. podziału wyniku finansowego wypracowanego w roku 2011.
BIOERG BER NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
BIOMAXIMA BMX GPW WZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2011 oraz dematerializacji i wprowadzenia akcji serii C do alternatywnego systemu obrotu.
BOGDANKA LWB GPW NWZA ws. zmian w statucie.
BOS BOS GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011 oraz zniesienia "Funduszu Załogi Banku Ochrony Środowiska S.A.
CALESCO CLS NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
CARLSON CAI NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
CASHFLOW CFL GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
CEZ CEZ GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 45 CZK na akcję.
CHEMOS CHS GPW WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2011.
CIGAMES CIG GPW WZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za rok obrotowy 2011.
DREWEX DRE GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty.
EFH EFH GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
EKANCELAR EKA GPW WZA ws. m.in. przekazania zysku za rok obrotowy 2011 na kapitał zapasowy.
EKOKOGEN EKG NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011, emisji i dematerializacji obligacji, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F, w tym z wyłączeniem prawa poboru.
ENERGOPLD EPD GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2011 rok i straty z lat ubiegłych.
ERG ERG GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz określenia warunków na nabycie do 66 proc. akcji własnych.
ESKIMOS ESK NC WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011.
ESSYSTEM ESS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
FAMUR FMF GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
FINHOUSE FIN NC WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2011.
GALVO GAL NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
GLOBALTR GTR NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
GRAAL GRL GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
GRUPAHRC HRC NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
HAMBURGER MRH NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
HBPOLSKA HBP GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku.
HURTIMEX HRT NC WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
I3D I3D NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję.
IAI IAI NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
IDEON IDE GPW WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2011.
IFCAPITAL IFC GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za rok 2011 tj. za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 oraz dalszego istnienia spółki, wyrażenia zgody na zamianę akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela i zmiany statutu.
INCANA ICA NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
INTERCARS CAR GPW WZA ws. m.in. podziału zysku.
INTERNITY INT NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
INVESTREM ITX NC WZA
IPOPEMA IPE GPW WZA ws. i.in. podziału zysku i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału.
ITMTRADE ITM GPW WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
IU IUS NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz emisji warrantów subskrypcyjnych.
K2HOLDING K2H GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r., upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych celu ich umorzenia, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru.
LETUS LET NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011, zmiany firmy spółki i związanej z tym zmiany statutu.
LOKATYBUD LBD NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
LOTOS LTS GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku.
MABION MAB GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
MAKORA MRA NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011, zwiększenia wartości nominalnej akcji oraz określenia zasad nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.
MBFGROUP MBF NC Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MEDAPP MDA NC WZA ws. m.in. podziału zysku / pokryciu straty za rok 2011.
METAVERSUM MET NC WZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem w całości prawa poboru.
METROPOLIS MRS NC WZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2011.
MIRACULUM MIR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K.
MISPOL MIP GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
MOSTALZAB MSZ GPW WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2011.
NEMEX NMX NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
NETMEDIA NEM GPW WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto wypracowanego w 2011 roku.
NOVINA NOV NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
NOVITA NVT GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
NTCAPITAL NTC GPW WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011 oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich dotychczas wyemitowanych akcji spółki.
NTTSYSTEM NTT GPW WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok kończący się 31 grudnia 2011 oraz wyrażenia zgody na skup akcji własnych.
OPENFIN OPF GPW WZA
ORCOGROUP OPG GPW WZA
OZECAPITAL OZE NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
PBG PBG GPW WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku.
PEMUG PMG GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
PGO PGO GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
POLINW PIS NC WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2011 oraz wyrażenia zarządowi zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (s.r.o.) w Republice Czeskiej.
PRAGMAFA PRF GPW Wypłata dywidendy 1,66 zł na akcję.
PRAGMAINK PRI GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,84 zł na akcję.
RICHTER RMS NC WZA ws. m.in. podziału zysku albo pokrycia straty.
RONSON RON GPW WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011 oraz upoważnienia zarządu do dokonania emisji akcji.
RYVU RVU GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty.
SAKANA SKN NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
SCOPAK SCO GPW WZA ws. m.in. podziału zysku w roku obrotowym 2011.
SHEEPYARD SHY NC WZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2011.
SIMPLE SME GPW WZA
SOBET SOB NC WZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2011 roku.
SOLARINOV SIN NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
UNIVERSE UNV NC WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
URLOPYPL URL NC WZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego wyniku za rok 2011.
VANTAGE VTG GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
VINDEXUS VIN GPW WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011 oraz zatwierdzenia i pokrycia straty z lat ubiegłych.
WIDOKEN WDK NC Publikacja jednostkowego raportu za 2011 rok.
WOLFSTF WTF NC WZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 03 lutego 2011 do 31 grudnia 2011.
ZREMB ZRE GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F1.
BlackBerry Limited BBRY.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2012/2013.
Nike NKE.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.