TAURONPE

Data Spółka Wydarzenie
20 listopada 2024 TAURONPE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
11 września 2024 TAURONPE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
22 maja 2024 TAURONPE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
18 kwietnia 2024 TAURONPE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
3 kwietnia 2024 TAURONPE NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz dokonania zmian w składzie RN.
22 listopada 2023 TAURONPE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
6 września 2023 TAURONPE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
30 maja 2023 TAURONPE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
10 maja 2023 TAURONPE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
29 marca 2023 TAURONPE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
23 listopada 2022 TAURONPE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
7 września 2022 TAURONPE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
13 lipca 2022 TAURONPE NWZA ws. zmiany statutu oraz udzielenia absolutorium dla członków zarządu, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2019 lub 2020 i w stosunku do których nie zostały podjęte przedmiotowe uchwały podczas Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń.
25 maja 2022 TAURONPE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
24 maja 2022 TAURONPE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
30 marca 2022 TAURONPE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
18 marca 2022 TAURONPE Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks WIG20.
17 listopada 2021 TAURONPE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
15 września 2021 TAURONPE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
24 maja 2021 TAURONPE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.
19 maja 2021 TAURONPE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
31 marca 2021 TAURONPE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
18 listopada 2020 TAURONPE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
19 sierpnia 2020 TAURONPE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
15 lipca 2020 TAURONPE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
13 maja 2020 TAURONPE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
1 kwietnia 2020 TAURONPE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
21 listopada 2019 TAURONPE NWZA ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz członków RN.
13 listopada 2019 TAURONPE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 TAURONPE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
27 maja 2019 TAURONPE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
8 maja 2019 TAURONPE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
3 kwietnia 2019 TAURONPE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
6 listopada 2018 TAURONPE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
22 sierpnia 2018 TAURONPE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
16 maja 2018 TAURONPE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
16 kwietnia 2018 TAURONPE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
13 marca 2018 TAURONPE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
8 listopada 2017 TAURONPE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
17 sierpnia 2017 TAURONPE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
29 maja 2017 TAURONPE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
10 maja 2017 TAURONPE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
15 marca 2017 TAURONPE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
15 grudnia 2016 TAURONPE NWZA ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN.
9 listopada 2016 TAURONPE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
17 sierpnia 2016 TAURONPE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
8 czerwca 2016 TAURONPE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015, użycia kapitału zapasowego poprzez przeznaczenie jego części na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
11 maja 2016 TAURONPE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
9 marca 2016 TAURONPE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
10 listopada 2015 TAURONPE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
9 listopada 2015 TAURONPE NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji niemych imiennych uprzywilejowanych serii C, pozbawienia prawa poboru akcji serii C, zmiany statutu, ustalenia liczby członków RN.
20 sierpnia 2015 TAURONPE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
12 sierpnia 2015 TAURONPE Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
22 lipca 2015 TAURONPE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
21 lipca 2015 TAURONPE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
14 maja 2015 TAURONPE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
23 kwietnia 2015 TAURONPE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
12 marca 2015 TAURONPE Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
13 listopada 2014 TAURONPE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
4 września 2014 TAURONPE Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.
1 września 2014 TAURONPE NWZA ws. zmian w składzie RN.
21 sierpnia 2014 TAURONPE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
14 sierpnia 2014 TAURONPE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,19 zł na akcję.
12 sierpnia 2014 TAURONPE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,19 zł na akcję.
15 maja 2014 TAURONPE ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmian w składzie RN.
14 maja 2014 TAURONPE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
18 marca 2014 TAURONPE Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
7 stycznia 2014 TAURONPE NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
19 listopada 2013 TAURONPE NWZA ws. połączenia spółek: PKE Broker Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz TAURON Polska Energia S.A.
14 listopada 2013 TAURONPE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
20 września 2013 TAURONPE Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG30.
22 sierpnia 2013 TAURONPE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
18 czerwca 2013 TAURONPE Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
3 czerwca 2013 TAURONPE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
29 maja 2013 TAURONPE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
16 maja 2013 TAURONPE ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012 i określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
9 maja 2013 TAURONPE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
15 marca 2013 TAURONPE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
13 listopada 2012 TAURONPE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
23 sierpnia 2012 TAURONPE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
20 lipca 2012 TAURONPE Wypłata dywidendy 0,31 zł na akcję.
2 lipca 2012 TAURONPE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,31 zł na akcję.
28 czerwca 2012 TAURONPE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,31 zł na akcję.
6 czerwca 2012 TAURONPE NWZA ws. połączenia spółek: Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. z siedzibą w Gliwicach (Spółka Przejmowana) oraz TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmująca).
10 maja 2012 TAURONPE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
24 kwietnia 2012 TAURONPE WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 i określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy.
19 marca 2012 TAURONPE Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
22 listopada 2011 TAURONPE NWZA ws. zmiany statutu w zakresie istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki.
9 listopada 2011 TAURONPE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
18 sierpnia 2011 TAURONPE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
20 lipca 2011 TAURONPE Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
30 czerwca 2011 TAURONPE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
28 czerwca 2011 TAURONPE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
11 maja 2011 TAURONPE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
6 maja 2011 TAURONPE WZA
15 marca 2011 TAURONPE Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
20 grudnia 2010 TAURONPE Wprowadzenie do obrotu na GPW kontraktów terminowych na akcje spółki.
17 grudnia 2010 TAURONPE Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu WIG20.
10 listopada 2010 TAURONPE NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji.
9 listopada 2010 TAURONPE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.