VANTAGE

Data Spółka Wydarzenie
9 kwietnia 2020 VANTAGE Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
15 stycznia 2020 VANTAGE NWZA ws. odwołania i powołania członków RN.
3 stycznia 2020 VANTAGE Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 11,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH.
5 grudnia 2019 VANTAGE NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW.
4 grudnia 2019 VANTAGE Początek zapisów na sprzedaż akcji po 11,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH.
15 listopada 2019 VANTAGE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
13 września 2019 VANTAGE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
19 czerwca 2019 VANTAGE ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2018 rok.
17 maja 2019 VANTAGE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
20 marca 2019 VANTAGE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
20 marca 2019 VANTAGE NWZA ws. ustalenia liczby członków RN na dalszą część kadencji przypadającą na lata 2019 – 2021 oraz powołania członka RN.
21 grudnia 2018 VANTAGE Wypłata dywidendy nadzwyczajnej 0,23 zł na akcję.
20 grudnia 2018 VANTAGE Dzień ustalenia prawa do dywidendy nadzwyczajnej 0,23 zł na akcję.
29 listopada 2018 VANTAGE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
25 października 2018 VANTAGE Wypłata dywidendy nadzwyczajnej 0,31 zł na akcję.
24 października 2018 VANTAGE Dzień ustalenia prawa do dywidendy nadzwyczajnej 0,31 zł na akcję.
23 października 2018 VANTAGE NWZA ws. wypłaty dywidendy nadzwyczajnej, rozwiązania kapitału rezerwowego, utworzenia nowego kapitału rezerwowego i przeznaczenia środków na nim zgromadzonych na nabycie akcji własnych spółki w celu umorzenia, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych i in.
10 września 2018 VANTAGE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
30 maja 2018 VANTAGE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
26 marca 2018 VANTAGE Wypłata dywidendy 0,13 zł na akcję.
22 marca 2018 VANTAGE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.
16 marca 2018 VANTAGE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
28 grudnia 2017 VANTAGE Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.
27 grudnia 2017 VANTAGE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,19 zł na akcję.
26 grudnia 2017 VANTAGE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,19 zł na akcję.
9 listopada 2017 VANTAGE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
15 września 2017 VANTAGE NWZA ws. umorzenia 2.193.722 akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
5 września 2017 VANTAGE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
12 lipca 2017 VANTAGE NWZA ws. utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia środków na nim zgromadzonych na nabycie akcji własnych spółki, przeniesienia z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy środków na pokrycie ceny akcji własnych i kosztów ich nabycia oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych.
23 czerwca 2017 VANTAGE Dzień wykupu akcji spółki przez Fedha sp. z o.o. po cenie 3,70 zł za akcję.
20 czerwca 2017 VANTAGE Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
19 czerwca 2017 VANTAGE ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2016 rok oraz części niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy akcjonariuszom.
22 maja 2017 VANTAGE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
11 kwietnia 2017 VANTAGE Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
27 marca 2017 VANTAGE Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,25 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Fedha sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
23 marca 2017 VANTAGE Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Fedha sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z 3,25 zł na 3,70 zł za sztukę.
8 marca 2017 VANTAGE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
23 lutego 2017 VANTAGE Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,25 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Fedha sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
9 listopada 2016 VANTAGE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
26 sierpnia 2016 VANTAGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
11 lipca 2016 VANTAGE Wypłata dywidendy 0,13 zł na akcję.
24 czerwca 2016 VANTAGE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.
23 czerwca 2016 VANTAGE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,13 zł na akcję.
16 czerwca 2016 VANTAGE ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2015 rok oraz części niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy akcjonariuszom.
10 maja 2016 VANTAGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 VANTAGE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
16 listopada 2015 VANTAGE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
27 sierpnia 2015 VANTAGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
25 maja 2015 VANTAGE ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2014 rok oraz ustalenia liczby członków RN na kolejną kadencję przypadającą na lata 2015 – 2017.
15 maja 2015 VANTAGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
9 marca 2015 VANTAGE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 VANTAGE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
1 września 2014 VANTAGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
15 maja 2014 VANTAGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
14 maja 2014 VANTAGE ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
21 marca 2014 VANTAGE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
15 stycznia 2014 VANTAGE Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.676.383 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
14 listopada 2013 VANTAGE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 VANTAGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
22 maja 2013 VANTAGE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F w trybie oferty prywatnej.
15 maja 2013 VANTAGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
21 marca 2013 VANTAGE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
14 listopada 2012 VANTAGE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 VANTAGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
28 czerwca 2012 VANTAGE WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
28 marca 2012 VANTAGE Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG, WIG-Poland i WIG-deweloperzy.
26 marca 2012 VANTAGE Debiut spółki na GPW.