MISPOL

Data Spółka Wydarzenie
11 lutego 2014 MISPOL Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
28 listopada 2013 MISPOL NWZA ws. m.in. uchylenia uchwał nr 11,17,18,19/2013 WZA z dnia 04.07.2013 roku i uchwały nr 6 WZA z 07.06.2013 roku.
14 listopada 2013 MISPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 września 2013 MISPOL Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG, WIG-Poland i WIG-spożywczy.
30 sierpnia 2013 MISPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
4 lipca 2013 MISPOL NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
27 czerwca 2013 MISPOL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
25 czerwca 2013 MISPOL Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po cenie 2,23 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Newma Hildings B.V.
27 maja 2013 MISPOL Początek zapisów na sprzedaż akcji po cenie 2,23 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Newma Hildings B.V.
15 maja 2013 MISPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
9 maja 2013 MISPOL NWZA ws. powołania biegłych rewidentów do zbadania, na koszt spółki, szczególnych spraw spółki.
21 marca 2013 MISPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
1 marca 2013 MISPOL NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania ich z obrotu na GPW.
1 lutego 2013 MISPOL Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po cenie 1,03 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Newma Hildings B.V.
3 stycznia 2013 MISPOL Początek zapisów na sprzedaż akcji po cenie 1,03 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Newma Hildings B.V.
11 grudnia 2012 MISPOL NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (Oddziału MISPOL S.A. w Warszawie) do spółki zależnej ARTETA sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości należącej do MISPOL S.A.
14 listopada 2012 MISPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
2 listopada 2012 MISPOL NWZA ws. powołania członka RN oraz wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki łącznej na nieruchomościach MISPOL S.A.
31 sierpnia 2012 MISPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
28 czerwca 2012 MISPOL WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
15 maja 2012 MISPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
20 marca 2012 MISPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
4 stycznia 2012 MISPOL Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG, WIG-Poland i WIG-spożywczy.
6 grudnia 2011 MISPOL NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie hipotek na nieruchomościach MISPOL S.A.
15 listopada 2011 MISPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 MISPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
20 lipca 2011 MISPOL Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji w wezwaniu ogłoszonym przez Newma Hildings B.V.
7 lipca 2011 MISPOL Początek zapisów na sprzedaż akcji po 7,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Newma Hildings B.V.
30 czerwca 2011 MISPOL WZA
13 maja 2011 MISPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
18 marca 2011 MISPOL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
4 stycznia 2011 MISPOL NWZA ws. zmian w statucie.
15 grudnia 2010 MISPOL Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji w wezwaniu ogłoszonym przez Newma Hildings B.V.
2 grudnia 2010 MISPOL Początek zapisów na sprzedaż akcji po 7,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Newma Hildings B.V.
22 listopada 2010 MISPOL NWZA ws. połączenia spółki z Mispol Group Trade i z Agrovita Białystok.