SOBET

Data Spółka Wydarzenie
12 sierpnia 2013 SOBET Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
29 maja 2013 SOBET Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 SOBET Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
31 stycznia 2013 SOBET Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
17 grudnia 2012 SOBET NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, zmian w statucie oraz rozszerzenia działalności spółki.
30 listopada 2012 SOBET Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii F.
14 listopada 2012 SOBET Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
25 października 2012 SOBET NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, wyłączenia prawa poboru.
14 sierpnia 2012 SOBET Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
28 czerwca 2012 SOBET WZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2011 roku.
16 maja 2012 SOBET NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w statucie, zmian w składzie RN.
15 maja 2012 SOBET Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
9 maja 2012 SOBET Publikacja raportu za 2011 rok.
14 lutego 2012 SOBET Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 SOBET Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
17 sierpnia 2011 SOBET Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.
16 sierpnia 2011 SOBET Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
28 czerwca 2011 SOBET WZA
18 maja 2011 SOBET Publikacja raportu za 2010 rok.
16 maja 2011 SOBET Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
27 kwietnia 2011 SOBET NWZA ws. emisji obligacji.
14 lutego 2011 SOBET Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
10 lutego 2011 SOBET Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A2 i D.
6 grudnia 2010 SOBET NWZA ws. zmian w statucie oraz zmian w składzie rady nadzorczej.
16 listopada 2010 SOBET Przydział akcji serii D.
2 listopada 2010 SOBET Zakończenie zapisów na akcje serii D.
29 października 2010 SOBET NWZA
22 października 2010 SOBET Początek zapisów na akcje serii D.
18 października 2010 SOBET Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
24 września 2010 SOBET Split akcji w stosunku 1:5.