8FORMULA

Data Spółka Wydarzenie
5 lipca 2016 8FORMULA Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC.
30 maja 2016 8FORMULA Publikacja raportu za 2015 rok.
15 maja 2016 8FORMULA Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
22 lutego 2016 8FORMULA Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
4 listopada 2015 8FORMULA Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 8FORMULA Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 lipca 2015 8FORMULA Publikacja raportu za 2014 rok.
30 lipca 2015 8FORMULA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
16 czerwca 2015 8FORMULA NWZA ws. m.in. zmiany statutu w części dotyczącej siedziby spółki, podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu w części dotyczącej kapitału zakładowego, zmiany statutu w części dotyczącej przedmiotu działalności spółki.
15 maja 2015 8FORMULA Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
14 lutego 2015 8FORMULA Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
10 lutego 2015 8FORMULA NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 listopada 2014 8FORMULA Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
21 sierpnia 2014 8FORMULA NWZA ws. m.in. zmiany siedziby spółki oraz powołania członków RN.
14 sierpnia 2014 8FORMULA Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
12 maja 2014 8FORMULA ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, wyniku rachunku zysku i strat za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmian w składzie RN.
11 maja 2014 8FORMULA Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
6 maja 2014 8FORMULA Publikacja raportu za 2013 rok.
14 lutego 2014 8FORMULA Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
23 grudnia 2013 8FORMULA NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa lub wniesienie aportem prawa handlowego, powołania członka RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 8FORMULA Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
3 sierpnia 2013 8FORMULA Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
27 czerwca 2013 8FORMULA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
1 czerwca 2013 8FORMULA Publikacja raportu za 2012 rok.
24 kwietnia 2013 8FORMULA Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 8FORMULA Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
30 października 2012 8FORMULA Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 8FORMULA Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
28 czerwca 2012 8FORMULA WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej.
30 maja 2012 8FORMULA Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 8FORMULA Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 8FORMULA Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
24 listopada 2011 8FORMULA NWZA ws. podziału zysku za rok 2010 oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru.
27 października 2011 8FORMULA Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
20 października 2011 8FORMULA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
18 października 2011 8FORMULA Debiut spółki na NC.