APLITT

Data Spółka Wydarzenie
20 czerwca 2017 APLITT Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
11 maja 2017 APLITT Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
24 kwietnia 2017 APLITT Publikacja raportu za 2016 rok.
11 kwietnia 2017 APLITT NWZA ws. przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na GPW.
20 lutego 2017 APLITT Dzień wykupu akcji spółki przez Stefczyk Nieruchomości – Towarzystwo Zarządzające SKOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna po cenie 1,25 zł za akcję.
1 lutego 2017 APLITT Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
9 listopada 2016 APLITT Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
7 września 2016 APLITT Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
26 sierpnia 2016 APLITT Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
19 sierpnia 2016 APLITT Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
18 sierpnia 2016 APLITT Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
20 maja 2016 APLITT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz wypłaty dywidendy i przeniesienia części kapitału zapasowego na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny.
13 maja 2016 APLITT Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
16 marca 2016 APLITT Publikacja raportu za 2015 rok.
8 stycznia 2016 APLITT Początek notowań spółki SKOK (SKO) pod nazwą APLITT (API), w związku ze zmianą firmy.
30 listopada 2015 APLITT NWZA ws. zmiany firmy, zmiany statutu, przyjęcia tekstu jednolitego statutu, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.
6 listopada 2015 APLITT Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
27 sierpnia 2015 APLITT Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
18 sierpnia 2015 APLITT Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję zwykłą i 0,06 zł na akcję uprzywilejowaną.
28 lipca 2015 APLITT Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję zwykłą i 0,06 zł na akcję uprzywilejowaną.
27 lipca 2015 APLITT Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję zwykłą i 0,06 zł na akcję uprzywilejowaną.
14 maja 2015 APLITT Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
28 kwietnia 2015 APLITT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz wypłaty dywidendy.
20 marca 2015 APLITT Publikacja raportu za 2014 rok.
22 grudnia 2014 APLITT NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację Programu skupu akcji własnych.
6 listopada 2014 APLITT Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 APLITT Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
18 czerwca 2014 APLITT Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję zwykłą i 0,03 zł na akcję uprzywilejowaną.
2 czerwca 2014 APLITT Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję zwykłą i 0,03 zł na akcję uprzywilejowaną.
28 maja 2014 APLITT Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję zwykłą i 0,03 zł na akcję uprzywilejowaną.
14 maja 2014 APLITT Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
23 kwietnia 2014 APLITT ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
21 marca 2014 APLITT Publikacja raportu za 2013 rok.
13 lutego 2014 APLITT NWZA ws. zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez członków zarządu oraz ustalenia dodatkowego wynagrodzenia członków RN.
13 listopada 2013 APLITT Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
25 października 2013 APLITT Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2013, w wysokości 0,02 zł na akcję zwykłą i 0,03 zł na akcję uprzywilejowaną.
18 października 2013 APLITT Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2013, w wysokości 0,02 zł na akcję zwykłą i 0,03 zł na akcję uprzywilejowaną.
16 października 2013 APLITT Pierwszy dzień notowań bez dywidendy.
29 sierpnia 2013 APLITT Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
21 maja 2013 APLITT NWZA ws. powołania członka RN.
14 maja 2013 APLITT Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
8 maja 2013 APLITT Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
22 kwietnia 2013 APLITT Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
18 kwietnia 2013 APLITT Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
8 kwietnia 2013 APLITT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012, przeznaczenia niewypłaconego zysku za rok obrotowy 2011, ustalenia daty nabycia prawa do dywidendy oraz ustalenia terminu wypłaty dywidendy.
13 marca 2013 APLITT Publikacja raportu za 2012 rok.
29 listopada 2012 APLITT NWZA ws. powołania członka RN oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
14 listopada 2012 APLITT Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
30 sierpnia 2012 APLITT Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
17 lipca 2012 APLITT Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
2 lipca 2012 APLITT Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
28 czerwca 2012 APLITT Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
20 czerwca 2012 APLITT WZA ws. m.in. pokrycia straty z lat ubiegłych, wypłaty zysku za rok obrotowy 2011 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, ustalenia daty nabycia prawa do dywidendy oraz ustalenia terminu wypłaty dywidendy.
14 maja 2012 APLITT Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
26 kwietnia 2012 APLITT Publikacja raportu za 2011 rok.
29 lutego 2012 APLITT Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
24 lutego 2012 APLITT Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,15 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej.
9 lutego 2012 APLITT Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,15 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej.
10 listopada 2011 APLITT Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 APLITT Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
30 czerwca 2011 APLITT WZA
28 czerwca 2011 APLITT Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG i WIG-Poland.
13 maja 2011 APLITT Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
28 kwietnia 2011 APLITT Publikacja raportu za 2010 rok.
28 lutego 2011 APLITT Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
14 stycznia 2011 APLITT NWZA ws. połączenia ze spółką Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie oraz zmian w statucie.
18 października 2010 APLITT NWZA ws. połączenia ze spółką Global Cash.