ENERGOPLD

Data Spółka Wydarzenie
10 marca 2014 ENERGOPLD Wycofanie akcji z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego.
3 marca 2014 ENERGOPLD Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 ENERGOPLD Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
2 września 2013 ENERGOPLD Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
27 czerwca 2013 ENERGOPLD ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2012 r. i straty z lat ubiegłych oraz dalszego istnienia spółki.
15 maja 2013 ENERGOPLD Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
21 marca 2013 ENERGOPLD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
23 stycznia 2013 ENERGOPLD Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-budownictwo.
17 grudnia 2012 ENERGOPLD NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN obecnej kadencji, zobowiązania zarządu do podjęcia działań zmierzających do dokonania scalenia akcji.
14 listopada 2012 ENERGOPLD Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 ENERGOPLD Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
18 lipca 2012 ENERGOPLD NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z prawem poboru, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji bez prawa poboru, emisji obligacji zamiennych na akcje, emisji akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
28 czerwca 2012 ENERGOPLD WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2011 rok i straty z lat ubiegłych.
15 maja 2012 ENERGOPLD Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
30 kwietnia 2012 ENERGOPLD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
12 kwietnia 2012 ENERGOPLD NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmiany w składzie RN oraz zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
29 lutego 2012 ENERGOPLD Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
16 grudnia 2011 ENERGOPLD Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
14 listopada 2011 ENERGOPLD Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
29 sierpnia 2011 ENERGOPLD Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
27 czerwca 2011 ENERGOPLD WZA
15 czerwca 2011 ENERGOPLD Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,10 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PBG SA.
23 maja 2011 ENERGOPLD Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,10 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PBG SA.
16 maja 2011 ENERGOPLD Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
20 marca 2011 ENERGOPLD Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
20 grudnia 2010 ENERGOPLD NWZA ws. połączenia z Centrum Kapitałowe - MODUS Spółka z o.o.
10 listopada 2010 ENERGOPLD Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.