METROPOLIS

Data Spółka Wydarzenie
4 sierpnia 2020 METROPOLIS Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC.
29 czerwca 2020 METROPOLIS ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019.
25 maja 2020 METROPOLIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
15 maja 2020 METROPOLIS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
31 marca 2020 METROPOLIS NWZA ws. wycofania akcji z obrotu na NC, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
30 marca 2020 METROPOLIS NWZA ws. wycofania akcji z obrotu na NC, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
3 marca 2020 METROPOLIS NWZA ws. wycofania akcji z obrotu na NC.
14 lutego 2020 METROPOLIS Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
3 lutego 2020 METROPOLIS Dzień wykupu akcji spółki przez Krzysztofa Kwietnia i Sebastiana Kamińskiego po cenie 3,14 zł za akcję.
28 stycznia 2020 METROPOLIS Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
30 grudnia 2019 METROPOLIS NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia w ramach przymusowego wykupu.
14 listopada 2019 METROPOLIS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
24 października 2019 METROPOLIS NWZA ws. powołania członka RN.
14 sierpnia 2019 METROPOLIS Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
11 czerwca 2019 METROPOLIS ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.
15 maja 2019 METROPOLIS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
10 maja 2019 METROPOLIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
14 lutego 2019 METROPOLIS Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 METROPOLIS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 METROPOLIS Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
26 czerwca 2018 METROPOLIS ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017.
25 maja 2018 METROPOLIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 METROPOLIS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 METROPOLIS Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
28 grudnia 2017 METROPOLIS Dzień pierwszego notowania na NC 4.317.180 akcji serii D oraz 3.582.415 akcji serii E.
14 listopada 2017 METROPOLIS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 METROPOLIS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
21 czerwca 2017 METROPOLIS ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016.
26 maja 2017 METROPOLIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 METROPOLIS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 METROPOLIS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 METROPOLIS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 METROPOLIS Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
28 czerwca 2016 METROPOLIS ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015.
1 czerwca 2016 METROPOLIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 METROPOLIS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
22 lutego 2016 METROPOLIS NWZA ws. potwierdzenia wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki oraz zmian w składzie RN.
15 lutego 2016 METROPOLIS Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
4 stycznia 2016 METROPOLIS Początek notowań spółki INDEXMEDI (INX) pod nazwą METROPOLIS (MRS), w związku ze zmianą firmy.
14 grudnia 2015 METROPOLIS NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
17 listopada 2015 METROPOLIS NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
16 listopada 2015 METROPOLIS NWZA ws. zmiany statutu.
13 listopada 2015 METROPOLIS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 METROPOLIS Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
21 lipca 2015 METROPOLIS Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
14 lipca 2015 METROPOLIS NWZA ws. połączenia spółki INDEXMEDICA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz APX Metropolis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach oraz w sprawie zmian statutu.
10 czerwca 2015 METROPOLIS ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014.
18 maja 2015 METROPOLIS NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
15 maja 2015 METROPOLIS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za cały 2014 rok.
13 lutego 2015 METROPOLIS Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 METROPOLIS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
13 sierpnia 2014 METROPOLIS Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
26 czerwca 2014 METROPOLIS ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
16 maja 2014 METROPOLIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 METROPOLIS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 METROPOLIS Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 METROPOLIS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
9 sierpnia 2013 METROPOLIS Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
20 czerwca 2013 METROPOLIS ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012.
24 maja 2013 METROPOLIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
24 maja 2013 METROPOLIS Pierwszy dzień notowań na NC 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
23 maja 2013 METROPOLIS Ostatni dzień notowań na NC 1.300.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
15 maja 2013 METROPOLIS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
12 marca 2013 METROPOLIS Pierwszy dzień notowań na NC 1.300.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
14 lutego 2013 METROPOLIS Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
12 lutego 2013 METROPOLIS Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C.
21 stycznia 2013 METROPOLIS Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C.
18 stycznia 2013 METROPOLIS Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
10 grudnia 2012 METROPOLIS NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii C z prawem poboru oraz w zmiany statutu.
12 listopada 2012 METROPOLIS Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
9 sierpnia 2012 METROPOLIS Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
28 czerwca 2012 METROPOLIS WZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2011.
30 maja 2012 METROPOLIS Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
28 maja 2012 METROPOLIS Debiut spółki na NC.