BARLINEK

Data Spółka Wydarzenie
21 marca 2014 BARLINEK Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
28 lutego 2014 BARLINEK Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 stycznia 2014 BARLINEK Dzień wykupu akcji spółki przez Pana Michała Sołowowa po cenie 1,30 zł za akcję.
8 stycznia 2014 BARLINEK Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
3 stycznia 2014 BARLINEK ZWZA ws. zniesienia dematerializacji 254.047.500 akcji oraz ich wycofania z obrotu na GPW, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji po ich dematerializacji lub w drodze oferty publicznej oraz zmiany statutu.
4 grudnia 2013 BARLINEK Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
22 listopada 2013 BARLINEK Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,30 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Barcocapital Investment Limited.
8 listopada 2013 BARLINEK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
24 października 2013 BARLINEK Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,30 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Barcocapital Investment Limited.
30 sierpnia 2013 BARLINEK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
25 czerwca 2013 BARLINEK ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012 i pokrycia strat z lat ubiegłych.
15 maja 2013 BARLINEK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 BARLINEK Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
15 marca 2013 BARLINEK Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
28 lutego 2013 BARLINEK Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
28 grudnia 2012 BARLINEK Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
14 listopada 2012 BARLINEK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
10 września 2012 BARLINEK Pierwszy dzień notowań na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii M.
7 września 2012 BARLINEK Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M.
31 sierpnia 2012 BARLINEK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
28 czerwca 2012 BARLINEK WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy.
4 czerwca 2012 BARLINEK Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M.
15 maja 2012 BARLINEK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
9 maja 2012 BARLINEK Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii M.
2 maja 2012 BARLINEK Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii M.
30 kwietnia 2012 BARLINEK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
16 kwietnia 2012 BARLINEK Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii M.
29 lutego 2012 BARLINEK Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 BARLINEK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
18 października 2011 BARLINEK NWZA ws. zmian w statucie.
16 września 2011 BARLINEK Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
31 sierpnia 2011 BARLINEK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
22 czerwca 2011 BARLINEK WZA
16 maja 2011 BARLINEK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
29 kwietnia 2011 BARLINEK Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
28 lutego 2011 BARLINEK Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
15 listopada 2010 BARLINEK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.