Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 13 maja 2014

ENEA ENA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
EUROCASH EUR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
GTC GTC GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
KRUK KRU GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
2CPARTNER 2CP NC Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań 11.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
AGROMEP AGP NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ARI ARI NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ASTRO ASR NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
AVIAAML AAL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 LTL na akcję.
BLACKPOIN BPN NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
BLKCHNLAB BTC NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
BNPPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
BOS BOS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
CCS CCS NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
CFSA CFS NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
CORMAY CRM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
DEBICA DBC GPW Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
DEVORAN DEV NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
DIGITANET DIG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
DUON DUO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
EGB EGB NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
EKOBOX EBX NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
EKOEXPORT EEX GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, uchwalenia kapitału docelowego oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
EMTASIA EMA NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
EPIGON EPI NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
EUCO EUC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
FOTOVOLT FVE NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
HEMP HMP NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
IMPEXMET IPX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
INTERAOLT IRL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,65 LTL na akcję.
INVENTION INM NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
IZOSTAL IZS GPW Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
KOGENERA KGN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
KOPAHAUS KOP NC Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2013.
MCI MCI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
MEDARD MRD NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
MEDIATEL MTL GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M i N, wyłączenia prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii M i N do obrotu na GPW, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MEDICOBIO MDB NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
MOLIERA2 MO2 NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
NTCAPITAL NTC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
NTVSA NTV NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
OLYMPIC OEG GPW Wypłata dywidendy 0,10 euro na akcję.
ONEMORE OML NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
OPENFIN OPF GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PJPMAKRUM PJP GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2013, ustalenia wysokości dywidendy za rok 2013 oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
PLANETINN PIG NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
POLMAN PLM NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PRIMETECH PTH GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PROCHNIK PRC GPW Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
PROPERTYF PLE NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku oraz za cały 2013 rok.
QUMAK QMK GPW Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
REDAN RDN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
RYVU RVU GPW Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku oraz za cały 2013 rok.
S4E S4E NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
SONEL SON GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu, powołania przewodniczącego RN oraz zmiany statutu.
TREX TRX NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
UNICREDIT UCG GPW ZWZA
VAKOMTEK VKT NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
VERBICOM VRB NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
VIATRON VIA NC Publikacja raportu za 2013 rok.
E.ON EON.DE Euronext przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.