Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 10 maja 2022

ENEA ENA GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 88.288.515 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
3LP 3LP GPW Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych oraz przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
BKDGAMES BKD NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
BNPPPL BNP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
CCS CCS NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,23 zł na akcję.
CENTURION CTF NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
EKIPA EEE NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
ERBUD ERB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
FOTOVOLT FVE NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
GEOTRANS GTS NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
GETIN GTN GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.
IFIRMA IFI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
KINOPOL KPL GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 15,05 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Canal+ Luxembourg S.a r.l.
LMGAMES LMG NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
MEDICALG MDG GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz wyrażenia zgody na zbycie istotnych aktywów grupy kapitałowej spółki.
MYCODERN MCD NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
ONDE OND GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
OUTDOORZY OUT NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
REDAN RDN GPW Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
REDDEV RDS NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
SNIEZKA SKA GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
SUNDRAGON SDG NC Publikacja raportu za 2021 rok.
SYGNITY SGN GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 9,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez TSS Europe B.V.
TREX TRX NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
ULMA ULM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.
VIATRON VIA NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
YELLOWBOS YBS NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
Bayer BAY.DE Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
Electronic Arts EA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.