Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 19 grudnia 2019

ENEA ENA GPW NWZA ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz członków RN.
KGHM KGH GPW NWZA ws. rozporządzenia składnikami aktywów trwałych, zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych, zasad postępowania przy zawieraniu umów, obowiązku przedkładania sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, wprowadzenia w spółkach wobec których spółka jest przedsiębiorcą dominującym zasad wymienionych w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zmian w składzie RN.
ASBIS ASB GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2019 rok w wysokości 0,06 USD na akcję.
CAPITEA CAP GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
MLPGROUP MLG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.
MSM MSM NC NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w drodze wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki aportem do nowo zawiązanej spółki zależnej oraz zmiany statutu.
NEUCA NEU GPW NWZA ws. aktualizacji ceny emisyjnej akcji serii Ł, zmiany statutu oraz zmiany treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
NEURONE NRS NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
ONE2TRIBE O2T NC NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego, zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
PLAZACNTR PLZ GPW NWZA
QUANTUM QNT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,82 zł na akcję.
SUWARY SUW GPW NWZA ws. połączenia spółki z Suwary Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach oraz zbycia prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności naniesień na nieruchomości.