Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 9 sierpnia 2012

ENEA ENA GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,48 zł na akcję.
AEDES AED NC Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
ALTA AAT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
APS APS NC Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
ASBIS ASB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ATSENERGY ATE NC Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
AZTEC AZC NC Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
BLOOBER BLO NC Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
CEDC CDC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
CFSA CFS NC Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
ECERAMICS ECR NC Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
EKOBOX EBX NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
ELBUDOWA ELB GPW Wypłata dywidendy 4 zł na akcję.
FOREVEREN FOR NC Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
KDMSHIPNG KDM GPW Debiut spółki na GPW.
KETY KTY GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
MADKOM MAD NC Debiut spółki na NC.
METROPOLIS MRS NC Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
MORIZON MZN GPW Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
OPENFIN OPF GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
PEP PEP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
PLANETINN PIG NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
RONSON RON GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
SEKA SEA NC Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
STARKDEV STR NC Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
SYMBIO SYM NC Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
TVN TVN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał oraz I półrocze 2012 roku.
Aviva AV.UK LSE Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
Deutsche Telekom DTEL.DE Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
Nvidia NVDA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał obrotowego 2012/2013.