Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 26 listopada 2020

ALLEGRO ALE GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
ASSECOPOL ACP GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu WIG20.
ENEA ENA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
KGHM KGH GPW NWZA ws. powołania na X kadencję członka RN wybranego w wyborach uzupełniających przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
AIGAMES ALG GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ALTA AAT GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
BBIDEV BBD GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
BEST BST GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
BOGDANKA LWB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
BOWIM BOW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
CCENERGY CCE GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
CELTIC CPD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
CIGAMES CIG GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
DBENERGY DBE NC Publikacja raportu za rok obrotowy 2019/2020.
EFEKT EFK GPW Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
EMCINSMED EMC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ENELMED ENE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
FASING FSG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
GROCLIN GCN GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
KRAKCHEM KCH GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
KREDYTIN KRI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.
LIVECHAT LVC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.
MAKARONPL MAK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
MEXPOLSKA MEX GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
MFO MFO GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
MIRBUD MRB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
MOJ MOJ GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
NEUCA NEU GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PCFGROUP PCF GPW Rozpoczęcie zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych.
PLAY PLY GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG20, WIG20TR, WIG30, WIG30TR, WIGtech, WIG, WIG-Poland oraz WIG-telekomunikacja.
RANKPROGR RNK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
SNIEZKA SKA GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa FFiL Śnieżka S.A. poprzez wniesienie jako wkład niepieniężny (aport) do spółki zależnej.
TOWERINV TOW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
TRAKCJA TRK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
UNIMA U2K GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
UNIMA U2K GPW NWZA ws. skupu akcji własnych oraz utworzenia specjalnego kapitału rezerwowego.
URSUS URS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
VOTUM VOT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
XTPL XTP GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.