Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 17 marca 2017

ENEA ENA GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG20 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
EUROCASH EUR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
JSW JSW GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu WIG20.
KRUK KRU GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG30.
PKPCARGO PKP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ASTARTA AST GPW WZA
ATREM ATR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
BIOTON BIO GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
BOGDANKA LWB GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG30.
BSCDRUK BSC GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
CELTIC CPD GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
CFI CFI GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
CLNPHARMA CLN GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
CPGROUP CPG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
DIGITANET DIG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
DMGROUP DMG GPW NWZA ws. zatwierdzenia powołania w trybie dokooptowania do RN pana Mariana Wittenbecka, podziału, wyrażenia zgody na plan podziału, podwyższenia kapitału zakładowego w związku z podziałem oraz zmiany statutu.
ELZAB ELZ GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ENTER ENT GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
GEOTREKK GTK NC Publikacja raportu za 2016 rok.
GPRE GPR GPW Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje dla inwestorów indywidualnych.
HERKULES HRS GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
KLEPSYDRA KLE NC Publikacja raportu za 2016 rok.
KRUSZWICA KSW GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
LENTEX LTX GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
LIBET LBT GPW Publikacja raportu za 2016 rok.
LOTOS LTS GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na przyjęcie zasad kwalifikacji i powoływania członków organów zarządzających i nadzorczych w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. oraz zmiany uchwały nr 2 NWZ z dnia 22 grudnia 2016 r.
MERCATOR MRC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
MERLINGRP MRG NC Zawieszenie publicznej subskrypcji akcji serii E.
MPLVERBUM VER NC Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
NOVITA NVT GPW Publikacja raportu za 2016 rok.
OTLOG OTS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PETROLINV OIL GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
POLIMEXMS PXM GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
ROBINSON RBS NC Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
RONSON RON GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2016 w wysokości 0,09 zł na akcję.
RYVU RVU GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
SERINUS SEN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
STELMET STL GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
TERMOREX TRR GPW Publikacja raportu za 2016 rok.
TOWERINV TOW GPW Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2015/2016 oraz za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
UNIBEP UNI GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
UNIMOT UNT NC Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
WAWEL WWL GPW Publikacja raportu za 2016 rok.