Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 23 lipca 2014

ENEA ENA GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,57 zł na akcję.
PKNORLEN PKN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ABPOL ABP NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
CALESCO CLS NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
DOMZDROW DMZ NC Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
GRODNO GRN GPW Publikacja raportu za rok obrotowy 2013/2014.
KERDOS KRS GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
KRUSZWICA KSW GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,34 zł na akcję.
KRUSZWICA KSW GPW NWZA ws. powołania i wynagradzania członka RN.
LENTEX LTX GPW Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.
LIVECHAT LVC GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
NETIA NET GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 5,31 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Vectra S.A.
NFIEMF EMF GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu lub zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy ruchomych oraz praw majątkowych stanowiących przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część.
PLASTBOX PLX GPW Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
PRYMUS PRS NC Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
REMAK RMK GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 11,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez ZARMEN Sp. z o.o.
STALEXP STX GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
AT&T T.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
Boeing BA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
Citrix Systems CTXS.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
Daimler DAI.DE Euronext przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
Dow Chemical DOW.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
EMC EMC.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
GlaxoSmithKline GSK.UK LSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
Meta Platforms (Facebook) FB.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
PepsiCo PEP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
Qualcomm QCOM.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.