Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 23 listopada 2017

ENEA ENA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ARTIFEX ART GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
BOGDANKA LWB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ENERGOINS ENI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
IMS IMS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
KETY KTY GPW Wypłata II raty dywidendy w wysokości 22 zł na akcję.
MGAMES MGS NC Przydział akcji serii G objętych w wykonaniu prawa poboru oraz w zapisach dodatkowych.
MPLVERBUM VER NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
QUMAK QMK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
VIVID VVD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.