Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 24 września 2018

ENEA ENA GPW NWZA ws. wyrażenia kierunkowej zgody na przystąpienie do Etapu Budowy w ramach projektu Ostrołęka C oraz powołania członka RN.
COMPERIA CPL GPW Pierwszy dzień notowania na GPW 2.157.891 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G.
IDMSA IDM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
IFIRMA IFI GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za II kwartał 2018 w wysokości 0,01 zł na akcję.
KOMPAP KMP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PLAYWAY PLW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
POLMED POM GPW Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
PREFAGRP PFG NC NWZA ws. zmiany statutu, przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zmian w składzie RN.
RAFAMET RAF GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 zł na akcję.
RONSON RON GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
SELENAFM SEL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
TERMOREX TRR GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
TRAKCJA TRK GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
TRANSPOL TRN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.