Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 10 sierpnia 2017

ENEA ENA GPW Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
2CPARTNER 2CP NC Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
ABSINVEST AIN NC Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
AILLERON ALL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
ALIOR ALR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ANALIZY AOL NC Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
APIS ASA NC Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
AZTEC AZC NC Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
BBINWEST BBA NC Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
BLOOBER BLO NC Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
BROADGATE BDG NC Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
BVT BVT NC Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
FACHOWCY FAV NC Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
FLUID FLD NC Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
FOTOVOLT FVE NC Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
INFRA IFA NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
INFRA IFA NC Dzień pierwszego notowania na NC 372.417 akcji zwykłych na okaziciela serii A12.
INTELGSOL IGS NC Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
KBDOM KBD GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę zależną - Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. akcji spółki oraz określenie warunków nabycia akcji spółki.
KBJ KBJ NC Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
MALKOWSKI MMA NC Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
OPONEO.PL OPN GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PANOVA NVA GPW Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
PEP PEP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PRYMUS PRS NC Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
QUMAK QMK GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu, określenia liczby członków RN oraz powołania członka RN.
RADPOL RDL GPW Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
REMAK RMK GPW Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
REVITUM REV NC Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
RONSON RON GPW Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
STOPKLA STK NC Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
SYGNITY SGN GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
SYNERGA SNG NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
UHYECA ECA NC Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
VELTO VEL NC Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
News Corporation NWSA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2016/2017.
Nvidia NVDA.US NYSE Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2017/2018.
Prudential PRU.UK LSE Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.