Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 3 września 2012

ENEA ENA GPW Wypłata dywidendy 0,48 zł na akcję.
KGHM KGH GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
LPP LPP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 77,36 zł na akcję.
ALTERCO ALT GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H.
AMBRA AMB GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2011/2012.
ARTERIA ARR GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
CENTURION CTF NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
DEPEND DEP NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
EFH EFH GPW NWZA ws. ustalania liczby członków RN, zmiany w składzie RN oraz zmiany zasad wynagradzania członków RN.
HARPER HRP GPW NWZA ws. zmiany uchwał nr 1, 2 i 3 NWZA z 30 czerwca 2010 oraz zmiany statutu.
HERKULES HRS GPW Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
IZOSTAL IZS GPW Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję.
MOSTALPLC MSP GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii A i B.
PCGUARD PCG GPW NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.
RAFAMET RAF GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,44 zł na akcję.
STALPROFI STF GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,27 zł na akcję.