Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 28 grudnia 2017

ENEA ENA GPW NWZA ws. zmiany uchwały nr 38 ZWZ z 26 czerwca 2017 r. oraz zmian statucie.
GOBARTO GOB GPW NWZA ws. potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa, wyrażania zgody na zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników majątku zakładu w Ciechanowcu.
INFOSYS IFS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
INTERFERI INF GPW NWZA ws. akceptacji istotnych warunków transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki w postaci INTERFERIE w Świnoujściu Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy BARBARKA.
METROPOLIS MRS NC Dzień pierwszego notowania na NC 4.317.180 akcji serii D oraz 3.582.415 akcji serii E.
REINHOLD RHD GPW NWZA
RUCHCHORZ RCW NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku albo pokrycia straty.
TOWERINV TOW GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C, 121.329 akcji serii A, 250.250 akcji serii B. Wykluczenie z obrotu na NC.
VANTAGE VTG GPW Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.
VIATRON VIA NC NWZA ws. zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia członków RN.