Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 11 sierpnia 2011

ENEA ENA GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,44 zł na akcję.
PKOBP PKO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu, zawierającego półroczną informację finansową, za I półrocze 2011 roku.
ABAK ABK NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ACAUTOGAZ ACG GPW Debiut spółki na GPW.
ANALIZY AOL NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ASSECOSEE ASE GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii T.
ATMGRUPA ATG GPW Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.
AZTEC AZC NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
CALESCO CLS NC Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
DIGATE DGT NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
EGB EGB NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
EKIOSK EKS NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
EMUZYKA EMU NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
FAMUR FMF GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,62 zł na akcję.
HORTICO HOR NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
IMPEXMET IPX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
INDYKPOL IND GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,33 zł na akcję.
LIBET LBT GPW NWZA ws. m.in. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu.
MAKORA MRA NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
MEW MSA NC NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
NOVITA NVT GPW Wypłata dywidendy 1,40 zł na akcję.
PARTEX PAR NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
PEP PEP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
POLFA PLF NC Debiut spółki na NC.
POLJADLO PLJ GPW Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
REMAK RMK GPW Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
SEVENET SEV NC Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
SILESIA SSO NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
TECHINVGR TIG NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
TVN TVN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał oraz I półrocze 2011 roku.
VIDIS VDS NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
Nvidia NVDA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał obrotowego 2011/2012.
RWE RWE.DE Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.