Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 13 sierpnia 2012

ENEA ENA GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,48 zł na akcję.
KGHM KGH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu, zawierającego kwartalną informację finansową, za II kwartał 2012 roku.
ACAUTOGAZ ACG GPW Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
ALFASTAR ALF NC Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
ASSECOBS ABS GPW Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
BAUMAL BAU NC Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
BIOERG BER NC Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
BLACKPOIN BPN NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
DEMOLEN DEM NC Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
DREWEX DRE GPW NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian składu RN.
EFICOM EFI NC Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
EMONT ELM NC Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
ERATONRG ERA NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
EUROSNACK ECK NC Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
FEMTECH FEM NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
FMOZAROW FMO NC Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
GOTFI GTF NC Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
HURTIMEX HRT NC Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
ICECODE ICG NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
INDYKPOL IND GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,48 zł na akcję.
ITMTRADE ITM GPW Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
KDMSHIPNG KDM GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG, WIG-Ukraine i WIG-CEE.
LAURENPES LPS NC Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
MADKOM MAD NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
MBFGROUP MBF NC NWZA ws. pokrycia straty z działalności spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej i in.
MEDIACAP MCP GPW Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
MENNICASK MNS NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
MTC MTC NC Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
POLMAN PLM NC Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
PROXYAD PXY NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.
RUCHCHORZ RCW NC Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
SUWARY SUW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za VI kwartał roku obrotowego 2011/2012.
SZAR SZR NC Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
TELESTO TLO NC Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
TMSBROKER TMS NC Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
TRANSPOL TRN GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
VARSAV VAR NC Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
VEDIA VED NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
VIVID VVD GPW Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
WILBO WLB GPW NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez byłego członka zarządu Tomasza Kustrę.
WINVEST WIS GPW NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego, zmian w statucie, zmian w składzie RN i in.
WODKAN WOD NC Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
XPLUS XPL GPW Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
E.ON EON.DE Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.