Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 16 kwietnia 2018

ENEA ENA GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
TAURONPE TPE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
AVIAAML AAL GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
CLNPHARMA CLN GPW Publikacja raportu za 2017 rok.
EMCINSMED EMC GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
ENTER ENT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ESTAR EST GPW ZWZA
GKSKAT GKS NC Publikacja raportu za 2017 rok.
GLCOSMED GLC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
MBWS MBW GPW Publikacja raportu za 2017 rok.
NEWAG NWG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PCCROKITA PCR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 8,31 zł na akcję.
PREMFOOD PFR NC Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
PRESTO PST NC NWZA ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego lub zbycie przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części na rzecz osoby trzeciej.
THEDUST THD NC Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 735.000 akcji serii B i 145.000 akcji serii C.
VISION VIV NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za rok 2016.
WAT WAT NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,80 zł na akcję.
WOLFSTF WTF NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji imiennych serii E w drodze subskrypcji prywatnej, z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru w całości, zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na dematerializację i wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii E.
XTPL XTP GPW NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF/MSR, przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej, ustalenia wynagrodzenia członków RN, zmian statutu, ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
Bank of America BAC.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
IBM IBM.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
Netflix NFLX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.