Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 7 listopada 2022

ENEA ENA GPW NWZA ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu, zmiany „Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w ENEA Spółka Akcyjna” oraz zmian w składzie RN.
ARCTIC ATC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
CLOUD CLD GPW NWZA ws. zmiany składu RN oraz upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania nabycia akcji własnych.
COMECO CMC NC Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
CPGROUP CPG GPW NWZA ws. utworzenia kapitału rezerwowego, którym zarząd spółki może dysponować na cele wypłaty dywidendy i zaliczek na poczet dywidendy oraz przeniesienia części środków z kapitału zapasowego w części utworzonej z zysków na Fundusz Rezerwowy - Dywidendowy.
DGNET DGN NC Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
ERBUD ERB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
IBCPOLSKA IBC NC Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
ICECODE ICG NC Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
IMAGEPWR IPW NC Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
INCUVO IVO NC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
KLABATER KBT NC Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
MOVGAMVR MVR NC Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
ONDE OND GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
ONICO ONC NC Publikacja raportu za 2021 rok.
SAULETECH SLT NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.
SEDIVIO SED NC Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
SNTVERSE SVE GPW Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
STALEXP STX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
TOYA TOA GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
WESTREAL WRE NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
WIRTUALNA WPL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.417 akcji serii D i 5.216 akcji serii F.