Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 27 maja 2021

ENEA ENA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
ORLEN PKN GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020, poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2021 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
PZU PZU GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
06MAGNA 06N GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
ACTION ACT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
ALTA AAT GPW Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
ASBIS ASB GPW Wypłata dywidendy 0,20 USD na akcję.
ATENDE ATD GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
AUTOPARTN APR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
BOGDANKA LWB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
BOOMBIT BBT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
BOWIM BOW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
CARBONSTU CRB NC Publikacja raportu za 2020 rok.
CELTIC CPD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
CIECH CIE GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
CNT CNT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
COMECO CMC NC Publikacja raportu za 2020 rok.
DETGAMES DEG NC Publikacja raportu za 2020 rok.
DGA DGA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
DOMDEV DOM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
DOMLEK DLK NC NWZA ws. wycofania z obrotu akcji dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na NC oraz wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
DOOK DOK NC Publikacja raportu za 2020 rok.
DRAGOENT DGE NC Publikacja raportu za 2020 rok.
ECHO ECH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
EMCINSMED EMC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
FASING FSG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
FERRO FRO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
FHDOM FHD NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 rok.
GENOMTEC GMT GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
GPW GPW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
GRMEDIA GME NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 rok.
IMCOMPANY IMC GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy 0,62 euro na akcję.
IMS IMS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
INDYGO IDG GPW Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
INTERCARS CAR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
KRAKCHEM KCH GPW Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
LENTEX LTX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
LESS LES GPW Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
LUBAWA LBW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
LUG LUG NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
MEXPOLSKA MEX GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
MFO MFO GPW Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
MFO MFO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
MOJ MOJ GPW Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
MONNARI MON GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
MOVGAMVR MVR NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 oraz dalszego istnienia spółki.
ONE2TRIBE O2T NC Dzień pierwszego notowania na NC 5.663.467 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
ONESANO ONO GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
ORGANIC ORG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
ORZBIALY OBL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
PASSUS PAS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
PHN PHN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
PLANTWEAR PNW NC Publikacja raportu za 2020 rok.
POLWAX PWX GPW Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
PRIMAMODA PMA GPW Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
PROACTA PAC NC Publikacja raportu za 2020 rok.
RANKPROGR RNK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
REDAN RDN GPW Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
REGNON REG GPW Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
SELENAFM SEL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
SNTVERSE SVE GPW Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
SPYROSOFT SPR GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
SUNEX SNX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy.
SZAR SZR NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.
THEDUST THD NC Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu na akcje serii F.
TXM TXM GPW Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
UNILABGAM UNL NC Publikacja raportu za 2020 rok.
VERBICOM VRB NC Publikacja raportu za 2020 rok.
VRG VRG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
WITTCHEN WTN GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
XTPL XTP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
Costco Wholesale COST.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.
Salesforce.com CRM.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.