Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 27 czerwca 2016

ENEA ENA GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
KRUK KRU GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 228.470 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
ACARTUS ACA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
ADVERTIGO AVE NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
AFHOL AFH NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz dalszego istnienia spółki.
AILLERON ALL GPW ZWZA ws. m.in. przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2015 oraz połączenia ze spółką Software Mind Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.
AKCEPTFIN AFC NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 rok.
ALCHEMIA ALC GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2015.
ARCHICOM ARH GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,92 zł na akcję.
ASMGROUP ASM GPW ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015.
ATENDE ATD GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
BALTICINV BCI NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
BIOFACTOR BFC NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
BSCDRUK BSC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,63 zł na akcję.
BUDOPOL BDL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz NWZA ws. powołania nowego składu RN.
DSTREAM DOW NC Początek notowań spółki ECA (ECA) pod nazwą UHYECA (ECA), w związku ze zmianą firmy.
EKOBOX EBX NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 r.
ERG ERG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
GENERGY GNR NC Publikacja raportu za 2015 rok.
GEOTREKK GTK NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz dalszego istnienia spółki.
GIGROUP GIG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
GLCOSMED GLC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku spółki za rok 2015.
GOLAB GOL NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki, w związku ze stratą przewyższająca sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego.
HORNIGOLD HRL NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz dalszego istnienia spółki.
INDYGO IDG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
INDYGO IDG GPW Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
KME KME NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
KOPAHAUS KOP NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2015 r. oraz kontynuacji działalności spółki.
KRAKCHEM KCH GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
LASERMED LSR NC ZWZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki oraz pokrycia straty za 2015 r.
LOYD LYD NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
LUBAWA LBW GPW ZWZA ws. m.in. podziału dodatniego wyniku netto za rok obrotowy 2015.
MALKOWSKI MMA NC ZWZA ws. m.in. pokrycia poniesionej straty za rok 2015.
MDIENERGIA MDI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku w spółce.
MEDIANPOL MDN NC ZWZA ws. m.in. podział zysku za rok obrotowy 2015.
MEDICALG MDG GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.
MERA MER NC ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za 2015r.
MODECOM MOD NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
MOJ MOJ GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 rok.
NGGAMES NGG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
NOVITA NVT GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 53,51 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Tebesa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
ONICO ONC NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r., ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
PEKAES PEK GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
PGFGROUP PGV GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
POLNA PLA GPW Wypłata dywidendy 2,00 zł na akcję.
PRAGMAINK PRI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2015 roku.
PROTEKTOR PRT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
REINO RNC GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2015.
SOLARINOV SIN NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
STOPKLA STK NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
SYGNIS SYG NC ZWZA ws. m.in. wykorzystania zysku netto za rok 2015.
TORPOL TOR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,69 zł na akcję.
TRITON TRI GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 rok.
WDX WDX GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
YOLO YOL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015 oraz upoważnienia zarządu do nabywania w imieniu spółki jej akcji własnych w celu ich umorzenia.