Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 3 września 2020

CDPROJEKT CDR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ENEA ENA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
AMICA AMC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję.
ATAL 1AT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ATCCARGO ATA NC Wypłata dywidendy 0,28 zł na akcję.
BOGDANKA LWB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ERBUD ERB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
EUCO EUC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
IMS IMS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
IMS IMS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
INSTALKRK INK GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
INTROL INL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
MFOOD MFD NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2019 rok.
OEX OEX GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,32 zł na akcję.
PEKABEX PBX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
SEKO SEK GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,45 zł na akcję.
SONKA SOK NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.
Campbell Soup CPB.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2019/2020.