Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 21 stycznia 2011

ENEA ENA GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B.
BACD BAC GPW Początek budowy księgi popytu.
FOREVEREN FOR NC Debiut spółki na NC.
INPRO INP GPW Początek budowy księgi popytu. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w transzy detalicznej.
MOBRUK MBR NC NWZA ws. emisji obligacji, dematerializacji obligacji oraz wprowadzenia obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
WADEX WAX GPW Zakończenie zapisów na akcje serii C w transzy inwestorów instytucjonalnych i inwestorów indywidualnych.
XPLUS XPL NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
General Electric GE.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku (prog. EPS 0,32 USD)