Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 24 czerwca 2022

DINOPL DNP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2021 rok.
ENEA ENA GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy kończący się 31.12.2021 r.
ALTUS ALI GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
AMPLI APL GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2021 roku oraz dalszego istnienia spółki.
BLACKPOIN BPN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku/wyłączenia zysku od podziału/pokryciu straty za rok 2021.
BOOMBIT BBT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,55 zł na akcję.
BPX BPX NC Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC.
ERG ERG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
GAMESBOX GMB NC Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.160.000 akcji serii A oraz 53.750 akcji serii B.
GRAPHENE GPH NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021.
HYDRAPRES HPS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2021 rok.
IMS IMS GPW Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.
INPRO INP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
INSTALKRK INK GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
KBJ KBJ NC Dzień pierwszego notowania na NC 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
KOGENERA KGN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
LABOPRINT LAB GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
LUBAWA LBW GPW ZWZA ws. m.in. sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
MAXCOM MXC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2021 oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.
ONEMORE OML NC Dzień pierwszego notowania na NC 48.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
POLTREG PTG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
PRAGMAINK PRI GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia strat powstałych w roku 2021.
PROTEKTOR PRT GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku.
RAEN RAE GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
RELPOL RLP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2021 r.
ROBINSON RBS NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
SFD SFD NC ZWZA ws. m.in. wypracowanego zysku w 2021 roku oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021.
VAKOMTEK VKT NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2021 roku.
VIVID VVD GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021 i niepokrytej straty z lat ubiegłych.
WIRTUALNA WPL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2021 rok.