Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 28 kwietnia 2011

ENEA ENA GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
MILLENNIUM MIL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
SANPL SPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
ABSINVEST AIN NC Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
APLITT API GPW Publikacja raportu za 2010 rok.
AQUABB AQU NC Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
ARAMUS ARA NC WZA
ASSECOPOL ACP GPW WZA
BIOMAXIMA BMX GPW Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
CALATRAVA CTC GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
CAPITAL CPA GPW WZA
CNT CNT GPW Publikacja raportu za 2010 rok.
DGA DGA GPW WZA
EGB EGB NC Publikacja jednostkowego raportu za 2010 rok.
EKANCELAR EKA GPW Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
ERATONRG ERA NC Publikacja raportu za 2010 rok.
ERGIS EGS GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
EUIMPLANT EUI GPW Publikacja raportu za 2010 rok.
EUROTEL ETL GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
FAM FAM GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
FUTURIS FUT NC Początek notowań spółki BIOINVENT (BIN) pod nazwą FUTURIS (FUT), w związku ze zmianą firmy.
GCINVEST GCI NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
GREENECO GET GPW WZA
HEFAL HEF NC NWZA ws. przyjęcia programu motywacyjnego dla wyższego kierownictwa spółki na lata 2011–2014, zmian w składzie rady nadzorczej oraz zmian w statucie.
HYPERION HYP GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
IDEON IDE GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
KORBANK KOR NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
LARK LRK GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
LIBET LBT GPW Debiut spółki na GPW.
LOKATYBUD LBD NC Publikacja raportu za 2010 rok.
MANYDEV MAN GPW Publikacja raportu za 2010 rok.
MIRBUD MRB GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
MNI MNI GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
MOL MOL GPW WZA
MOL MOL GPW Publikacja raportu za 2010 rok.
OEX OEX GPW WZA
OPENFIN OPF GPW Pierwszy dzień notowań na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.
OPONEO.PL OPN GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
ORCOGROUP OPG GPW NWZA
PEP PEP GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii Y.
PFH PFH NC Publikacja raportu za 2010 rok.
PLAZACNTR PLZ GPW Publikacja raportu za 2010 rok.
POLIMEXMS PXM GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
POSITIVE POS NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego oraz sporządzania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSR i MSSF.
PROCAD PRD GPW WZA
SUWARY SUW GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
TAMEX TOS NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
AstraZeneca AZN.UK LSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
Banco Santander SANTA.ES Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
Bayer BAY.DE Euronext przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
Bristol-Myers BMY.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
Colgate-Palmolive CL.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
Daimler DAI.DE Euronext przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
Deutsche Bank DBK.DE Euronext przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
Deutsche Börse DB1.DE Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
Dow Chemical DOW.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
Exxon Mobil XOM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
Microsoft MSFT.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2010/2011.
Motorola MSI.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
PepsiCo PEP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
Procter & Gamble PG.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2010/2011.
Sanofi SAN.FR Euronext przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
SAP SAP.DE Euronext przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
Shell RDSA.UK LSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
Sprint Corporation S.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.