Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 19 grudnia 2012

CCC CCC GPW NWZA ws. zmiany zasad wynagradzania członków RN, powołania członka RN, zmian w statucie, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru.
ENEA ENA GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie udziałów spółki Elektrownie Wodne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
ABPL ABE GPW WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.07.2011r. – 30.06.2012r.
APOLLO APC NC Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii J.
BAKALLAND BAK GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy od 1.07.2011 do 30.06.2012.
DEBICA DBC GPW Wypłata dywidendy 3,29 zł na akcję.
EXAMOBILE EXA NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
FALCON FLG NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E i F.
JANTAR JAN NC NWZA ws. udzielenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości oraz zmiany statutu.
MBFGROUP MBF NC NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany siedziby, zmiany nazwy, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej, zmiany statutu.
SEVENET SEV NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011/2012.
SOLAR SOL GPW NWZA ws. zbadania przez Ernst & Young Audit sp. z o.o. zagadnienia dotyczącego jasności i rzetelności wybranych danych finansowych zawartych w przekazanych przez spółkę raportach okresowych i in.
VERBICOM VRB NC NWZA ws. wyrażenia zgody na skup akcji własnych oraz zmiany statutu.
Bed Bath & Beyond BBBY.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
FedEx FDX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2012/2013.