Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 16 września 2021

ENEA ENA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
AUTOPARTN APR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
BOGDANKA LWB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
ERG ERG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
GAMEOPS GOP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,34 zł na akcję.
GAMEOPS GOP GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 70.700 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
GOBARTO GOB GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
GPW GPW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
KLABATER KBT NC Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii E.
LUBAWA LBW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
MABION MAB GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
MCI MCI GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,54 zł na akcję.
OAT OAT GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 36.570 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
PANOVA NVA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
PHN PHN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
PROVIDENT IPF GPW NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW.
ULMA ULM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
WIELTON WLT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.