Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 15 grudnia 2016

ENEA ENA GPW NWZA ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN.
TAURONPE TPE GPW NWZA ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN.
ENERGA ENG GPW NWZA ws. zmiany statutu, zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN.
FERRO FRO GPW NWZA ws. zmian statutu, zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zmian w RN.
INTERCARS CAR GPW NWZA ws. udzielenia zgody na ustanowienie zastawów finansowych i rejestrowych na udziałach w spółce Inter Cars Marketing Services sp. z o.o.
MERCOR MCR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.
MERLINGRP MRG NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
MGAMES MGS NC NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
MPLVERBUM VER NC Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2016/2017.
MYSLAW MYS NC NWZA ws. odwołania i powołania likwidatora oraz zmiany statutu.
PARCELTEC PTE NC Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
ROBINSON RBS NC Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2015/2016.
TELESTR TLS NC Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
Adobe Systems ADBE.US NYSE Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
Oracle ORCL.US NYSE Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2016/2017.