Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 7 września 2017

CCC CCC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,59 zł na akcję.
ENEA ENA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
KETY KTY GPW Wypłata I raty dywidendy w wysokości 8 zł na akcję.
ALTA AAT GPW Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
BERGHOLDI BRH NC Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 4.000.000 akcji serii B, 1.200.000 akcji serii C, 204.000 akcji serii D, 1.000.000 akcji serii E, 500.000 akcji serii F, 1.000.000 akcji serii G oraz 515.464 akcji serii H.
BOGDANKA LWB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
CANNABIS CBD NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w trybie subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
CAPITAL CPA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
CCENERGY CCE GPW Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
CFI CFI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
CIGAMES CIG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ELKOP EKP GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
ENERGOINS ENI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ERGIS EGS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
GEKOPLAST GKP NC Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
GROCLIN GCN GPW NWZA ws. zmiany statutu.
INFOSYS IFS NC NWZA ws. zmiany statutu.
LABOPRINT LAB GPW Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
PCM PCM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PEMANAGER PEM GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,93 zł na akcję.
RAFAKO RFK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
UNIMOT UNT NC Wprowadzenie do obrotu na GPW 166 021 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
URSUS URS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.