Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 23 listopada 2022

ENEA ENA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
TAURONPE TPE GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
AILLERON ALL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
ALTA AAT GPW Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
ASSECOPOL ACP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
BOGDANKA LWB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
CIGAMES CIG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
CLNPHARMA CLN GPW Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
COGNOR COG GPW NWZA ws. emisji obligacji zamiennych na akcje, pozbawienia prawa poboru obligacji zamiennych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, odwołania i powołania członka RN.
COMP CMP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
COMPREMUM CPR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
DELKO DEL GPW NWZA ws. podziału akcji spółki i związanej z tym zmiany statutu.
FASTFIN FFI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
KREC KRC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
PASSUS PAS GPW NWZA ws. zatwierdzenia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej spółki Passus S.A.
PEP PEP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
RYVU RVU GPW Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
SPYROSOFT SPR GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
STSHOLDING STH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
VINDEXUS VIN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.