Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 23 lipca 2013

ENEA ENA GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,36 zł na akcję.
PKNORLEN PKN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
ACE ACE GPW Wypłata dywidendy 0,07 euro na akcję.
ELBUDOWA ELB GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,00 zł na akcję.
ESTAR EST GPW WZA
KERDOS KRS GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.930.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
LENTEX LTX GPW Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
NETWISE NTW NC NWZA ws. zmian w statucie, zmian w składzie RN, sposobu ustalania wynagrodzenia członków zarządu oraz ustalenia wynagrodzenia RN.
RADPOL RDL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
SPC SPC NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych.
TERESA TER GPW Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.
Altera ALTR.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
Altria Group MO.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
Apple AAPL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013.
AT&T T.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
Broadcom BRCM.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
DuPont DD.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
Electronic Arts EA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
Lockheed Martin LMT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
Travelers TRV.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
United Parcel Service UPS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
United Technologies UTX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.