Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 12 czerwca 2023

CDPROJEKT CDR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
ENEA ENA GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy kończący się 31.12.2022 r.
ASMGROUP ASM GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2022 oraz dalszego istnienia spółki.
CCC CCC GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r.
CDA CDA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 r i wypłaty dywidendy.
CLOUD CLD GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2022 rok.
LESS LES GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
PLATIGE PLI NC Wypłata dywidendy 1,15 zł na akcję.
SCPFL SCP GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 39.725 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
STSHOLDING STH GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 191.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
THEDUST THD NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
UNIMOT UNT NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 13,69 zł na akcję.
XBSPROLOG XBS NC NWZA ws. powołania członków RN.
XTPL XTP GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii V z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy, zmiany statutu oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.
Oracle ORCL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2022/2023.