Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 30 marca 2017

CDPROJEKT CDR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ENEA ENA GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
11BIT 11B GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ALEJA ALS NC NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego oraz emisji akcji serii E, zmiany statutu, odwołania członka RN, powołania członka RN.
AQUABB AQU NC NWZA ws. upoważnienia zarządu do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i in.
ASBIS ASB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ASSECOSEE ASE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy.
BOGDANKA LWB GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ENERGA ENG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ENERGOINS ENI GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ERG ERG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz udzielenia zgody na nabycie akcji własnych spółki w celu dalszej odsprzedaży.
IDEABANK IDA GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
IMPEL IPL GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy poręczenia przez prezesa zarządu spółki Impel S.A. z ARM Finanse Rent Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy poręczenia przez prezesa zarządu spółki Impel S.A. z Asset Rent Management spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
INVICO IVC NC NWZA ws. powołania członka RN.
KRAKCHEM KCH GPW Publikacja raportu za 2016 rok.
MBANK MBK GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2016, podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
MEDICALG MDG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
MILESTONE MMD NC Publikacja raportu za 2016 rok.
MOBRUK MBR NC Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.270.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
PEP PEP GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2016.
PLATYNINW PIW GPW Odwołanie emisji akcji serii G.
TALEX TLX GPW Publikacja raportu za 2016 rok.
WITTCHEN WTN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2016 rok.