Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 28 maja 2018

BUDIMEX BDX GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 17,61 zł na akcję.
ENEA ENA GPW NWZA ws. zmian statutu.
ADMIRAL ADM NC Publikacja raportu za 2017 rok.
ADVERTIGO AVE NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz wyrażenia zgody na zakup i zbycie nieruchomości.
AKCEPTFIN AFC NC Publikacja raportu za 2017 rok.
APATOR APT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
ASSECOPOL ACP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
BOWIM BOW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
CELTIC CPD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
CHEMOS CHS GPW NWZA ws. przyjęcia rezygnacji członków RN oraz powołania w skład RN.
CIGAMES CIG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
CPGROUP CPG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
DEKPOL DEK GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy.
DOMLEK DLK NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
EKIPA EEE NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok, udzielenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wyrażenia na zgody na sfinansowanie przez spółkę kosztów ubezpieczenia D&O.
ELEMENTAL EMT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
EUCO EUC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
HERKULES HRS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
HUBTECH HUB NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
IBSM IBS GPW Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
JRCGROUP JRC NC Publikacja raportu za 2017 rok.
JWWINVEST JWW GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
KCI KCI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
LOKATYBUD LBD NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
MINOX MNX NC NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji oraz zmiany statutu.
MIRBUD MRB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
MLSYSTEM MLS GPW Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje w transzy inwestorów indywidualnych.
MORIZON MZN GPW Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
NETMEDIA NEM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
NEURONE NRS NC Publikacja raportu za 2017 rok.
NTCAPITAL NTC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ONESANO ONO GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PBG PBG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PLAYWAY PLW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PREMFOOD PFR NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PROMISE PRO NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
RAFAMET RAF GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
READGENE RDG NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
SAKANA SKN NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C i D w ramach subskrypcji prywatnej.
SFINKS SFS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
TERMOREX TRR GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
TRANSPOL TRN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
TSGAMES TEN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
VOXEL VOX NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
WINVEST WIS GPW Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
WISTIL WST GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
XTPL XTP GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.