Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 21 lipca 2014

ENEA ENA GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,57 zł na akcję.
AFHOL AFH NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenie akcji serii I oraz praw do akcji serii I do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
ALUMETAL AML GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG i WIG-Poland.
BETACOM BCM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2014 r., ustalenia daty przyznania dywidendy i jej wypłaty.
CALESCO CLS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
DRUKPAK DRU NC Dzień wykupu akcji spółki przez Akomex Sp. z o.o. po cenie 24,95 zł za akcję.
EQUITIER ETR NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru lub z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenie akcji serii G do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
ERBUD ERB GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję.
FUTURIS FUT NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru lub z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenie akcji serii D do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
JRCGROUP JRC NC Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii G nieobjęte w wykonaniu prawa poboru.
PCCEXOL PCX GPW Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
PCHVENTURE PCV NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru lub z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenie akcji serii E do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
PEGAS PGS GPW NWZA
RUNICOM RUN NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru lub z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenie akcji serii D do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
STARFIT SFI NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
Halliburton HAL.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
Texas Instruments TXN.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.