Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 9 sierpnia 2011

ENEA ENA GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,44 zł na akcję.
ATCCARGO ATA NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
BLKCHNLAB BTC NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
BUDOSTAL5 BL5 NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
CEDC CDC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
CEZ CEZ GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2011 roku.
CWPE CWP NC Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
FMOZAROW FMO NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
GEOINVENT GEO NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
HANDLOWY BHW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2011 roku.
INFOSYS IFS NC NWZA ws. m.in. uchylenia uchwały ZZA z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem prawa poboru.
JHMDEV JHM GPW Debiut spółki na GPW.
KREDYTB KRB GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
MALKOWSKI MMA NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
STARKDEV STR NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
SUNTECH SUN NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
SYNEKTIK SNT GPW Debiut spółki na NC.
Walt Disney DIS.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2010/2011.