Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 23 marca 2018

ENEA ENA GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
EUROCASH EUR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
BEST BST GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
BOGDANKA LWB GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
BSCDRUK BSC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
CPGROUP CPG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
DECORA DCR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
DENTAMDC DAM NC Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
ECHO ECH GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
EDINVEST EDI GPW Publikacja raportu za 2017 rok.
EZO EZO NC Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszeniu upadłości.
IFCAPITAL IFC GPW Publikacja raportu za 2017 rok.
IFIRMA IFI GPW Publikacja raportu za 2017 rok.
INVESTEKO IVE NC NWZA ws. wyrażenia zgody na udzielenie przez spółkę poręczenia oraz ustanowienie hipoteki na nieruchomościach spółki, celem zabezpieczenia zaciągniętej przez prezesa zarządu pożyczki w kwocie 950.000,00 zł (dziewięciuset pięćdziesięciu tysięcy złotych) przeznaczonej na objęcie i pokrycie 380.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F1 w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.
NOVAVISGR NVG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
RAWLPLUG RWL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
RYVU RVU GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.200.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
TESGAS TSG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
TORPOL TOR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
URSUS URS GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R.
VEE VEE NC Dzień pierwszego notowania na NC 500.010 akcji serii A oraz 500.000 akcji serii B.
VOXEL VOX NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.