Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 1 września 2011

ENEA ENA GPW Wypłata dywidendy 0,44 zł na akcję.
JSW JSW GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.
ACE ACE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 euro na akcję.
EFENERGII EFE NC Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
ELSTAROIL ELS GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 5,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Archer Daniels Midland Nederland B.V.
MOSTALZAB MSZ GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
PCGUARD PCG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F.
PGPPOLONI PGP NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
POLARISIT PIT NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii J.
SANOK SNK GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,54 zł na akcję.
WILBO WLB GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na emisję obligacji, wyrażenia zgody na udzielenie spółce pożyczki przez członka RN oraz zmian w składzie RN.