Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 27 sierpnia 2014

ASSECOPOL ACP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ENEA ENA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PGE PGE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PKPCARGO PKP GPW NWZA ws. zwolnienia byłego członka zarządu z przedłużonego zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej.
PZU PZU GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ATMGRUPA ATG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
BACD BAC GPW Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
BAHOLDING BAH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
BDF BDF NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
BENEFIT BFT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 8,00 zł na akcję.
BUDOPOL BDL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
DATAWALK DAT GPW Pierwszy dzień notowań na NC 167.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
DEBICA DBC GPW Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
DEBICA DBC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,18 zł na akcję.
DECORA DCR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
EFH EFH GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ELQ ELQ NC NWZA ws. umorzenia akcji własnych serii D, obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym ustaleniem ostatecznej wartości podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii E oraz zmiany statutu.
ERBUD ERB GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
FASING FSG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję.
FMG FMG GPW Publikacja rozszerzonego raportu za I półrocze 2014 roku.
GOBARTO GOB GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
HYPERION HYP GPW NWZA ws. m.in. uchylenia uchwały nr 4 WZA z 10 marca 2010 roku oraz zmian w składzie RN.
ICPGROUP ICP NC Wypłata dywidendy 0,13 zł na akcję.
IZOSTAL IZS GPW Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
JWCONSTR JWC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
MCI MCI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
MFO MFO GPW Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
MOBRUK MBR NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
MOTORICUS MTR NC Publikacja raportu za 2013 rok.
MYSLAW MYS NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
NICOGAMES NGS NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok obrotowy 2013,zmiany siedziby oraz zmian w składzie RN.
PAMAPOL PMP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PCCROKITA PCR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PEKAES PEK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PELION PEL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PRESTO PST NC NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru, powołania członków RN oraz zmiany statutu.
PRIMETECH PTH GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
QUMAK QMK GPW Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
TORPOL TOR GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
TVN TVN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał oraz I półrocze 2014 roku.
UNIBEP UNI GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
VIATRON VIA NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.