Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 27 sierpnia 2014

ENEA ENA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PGE PGE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PKPCARGO PKP GPW NWZA ws. zwolnienia byłego członka zarządu z przedłużonego zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej.
PZU PZU GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ASSECOPOL ACP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ATMGRUPA ATG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
BACD GPW Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
BAHOLDING BAH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
BDF BDF NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
BENEFIT BFT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 8,00 zł na akcję.
BUDOPOL BDL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
DATAWALK DAT GPW Pierwszy dzień notowań na NC 167.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
DEBICA DBC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,18 zł na akcję.
DEBICA DBC GPW Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
DECORA DCR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
EFH EFH GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ELQ ELQ NC NWZA ws. umorzenia akcji własnych serii D, obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym ustaleniem ostatecznej wartości podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii E oraz zmiany statutu.
ERBUD ERB GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
FASING FSG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję.
FMG FMG GPW Publikacja rozszerzonego raportu za I półrocze 2014 roku.
GOBARTO GOB GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
HYPERION HYP GPW NWZA ws. m.in. uchylenia uchwały nr 4 WZA z 10 marca 2010 roku oraz zmian w składzie RN.
ICPGROUP ICP NC Wypłata dywidendy 0,13 zł na akcję.
IZOSTAL IZS GPW Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
JWCONSTR JWC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
MCI MCI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
MFO MFO GPW Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
MOBRUK MBR NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
MOTORICUS MTR NC Publikacja raportu za 2013 rok.
MYSLAW MYS NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
NICOGAMES NGS NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok obrotowy 2013,zmiany siedziby oraz zmian w składzie RN.
PAMAPOL PMP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PCCROKITA PCR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PEKAES PEK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PELION PEL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PRESTO PST NC NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru, powołania członków RN oraz zmiany statutu.
PRIMETECH PTH GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
QUMAK QMK GPW Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
TORPOL TOR GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
TVN TVN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał oraz I półrocze 2014 roku.
UNIBEP UNI GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
VIATRON VIA NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.